top of page

     Azerbaycan'ın Bakü şehrinde yer alan projemiz arazi şartlarını göz önüne alarak müşterinin ihtiyaçları ve yaşam tarzını karşılayacak şekilde tasarladık. Tasarımın her aşamasında müşterinin fikirlerini dahil ettiğimiz sürecimiz 2021 Ocak ayından Mart ayına kadar sürmüş ve müşteri ile yüklenici firmaya tasarım ve uygulama detayları paylaşılmıştır.

bottom of page